fbpx Never Give Up | Hap Eye
Skip to main content
ဘဝအသစ်

လဲရာမှ … ပြန်ထ ဘဝအသစ် စခဲ့သူတို့၏ အဘိဓမ္မာ(2)

လဲရာမှ … ပြန်ထ ဘဝအသစ် စခဲ့သူတို့၏ အဘိဓမ္မာ ~~~~ To be a good loser is to learn how to win. ( အရှုံးသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လို အနိုင်ယူရမလဲ သင်ယူတတ်ဖို့ပါပဲ။ )
Read More

ပြန်ထ

လဲရာမှ … ပြန်ထ ဘဝအသစ် စခဲ့သူတို့၏ အဘိဓမ္မာ(1)

လဲရာမှ … ပြန်ထ ဘဝအသစ် စခဲ့သူတို့၏ အဘိဓမ္မာ ~~~~ You are never a loser until you quit trying. ( ကြိုးစားတာ မရပ်သရွေ့ သင်ဘယ်တော့မှ မရှုံးနိမ့်ပါဘူး။ )
Read More

Subscribe to Never Give Up